Zamów bezpłatne tłumaczenie

materiałów firmowych

Prześlij do nas tekst, a my bezpłatnie przetłumaczmy i prześlemy na Twój adres e-mail w ciągu 24 godzin.

Wybierz...

W wycenach eliminujemy powtórzenia

Nie pobierany dodatkowych opłat za tryb pilny

Zlecaj, zarządzaj, obserwuj. Wszystko w jednym miejscu

Pracujemy 24 godziny 7 dni w tygodniu!

EKSPRESOWE WYCENY

GRATIS

TRYB PILNY

PANEL KLIENTA

ZAWSZE DOSTĘPNI

Tłumaczymy wszystko na ponad 60 języków

1000 TŁUMACZY

Przygotuj fragment tekstu (do 100 słów) i prześlij nam za pomocą formularza. My zrealizujemy tłumaczenie w ciągu 24 godzin i odeślemy na Twój adres e-mail.

Pamiętaj, aby wybrać najtrudniejszy fragment do tłumaczenia, będziesz mógł wtedy najlepiej ocenić nasz przekład tekstu.

Zrobimy to całkowicie za darmo!

Sprawdź nas!

ZAMÓW BEZPŁATNE TŁUMACZENIE JUŻ TERAZ!

MASZ PYTANIA?

Biuro Obsługi Klienta:

+48 22 460 29 90 / info@dogadamycie.pl

Każdy klient może liczyć na profesjonalną pomoc naszych projekt managerów. Nasz doświadczony zespół pomoże i doradzi w każdej kwestii tłumaczeniowej.

Pomagamy, doradzamy - zawsze profesjonalnie

Informacje zgodne z RODO

Informujemy, iż przy wysyłaniu e-maili marketingowych dokładamy najwyższej staranności w celu zweryfikowania posiadanych przez nas adresów e-mail pod kątem tego, by nie zawierały one danych osobowych. Przy procesie weryfikacji kierujemy się głównie zasadą, iż nie stanowią danych osobowych, a więc nie korzystają z ochrony przewidzianej przez RODO, gdyż są danymi kontaktowymi firm. Niezależnie od tego, na potrzeby wszystkich odbiorców realizujemy obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych.


1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów Portalu tlumaczniegratis.dogadamycie.pl jest dogadamycie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000446255, REGON 321322927, NIP PL 66925118347.

2. Z dogadamycie.pl w sprawach dotyczących danych osobowych skontaktować można się listownie: ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, e-mailowo: info@dogadamycie.pl oraz telefonicznie: +48 22 460 29 90.

3. Inspektorem Ochrony Danych w dogadamycie.pl jest Robert Siemiński, adres e-mail: rodo@dogadamycie.pl.

4. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klientów i Użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących świadczeniu przez dogadamycie.pl usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl, w tym do celów księgowych, kontaktu z Użytkownikiem i Klientem, dokonywania rozliczeń za pośrednictwem operatora płatności, oraz innych czynności związanych z wykonaniem usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl realizowanych zgodnie z udzielonym przez Klienta zleceniem.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Klienta w celach marketingowych (tj. wysyłka newslettera).

6. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO dogadamycie.pl dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika i Klienta w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do ich preferencji. dogadamycie.pl nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Użytkownika i Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

7. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez dogadamycie.pl są partnerzy biznesowi dogadamycie.pl, tłumacze, biuro rachunkowe, firma hostingowa, operatorzy płatności internetowych, którym dogadamycie.pl powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Klienta.

8. Dogadamycie.pl będzie przechowywało dane osobowe Klienta, który nie dokonał rejestracji w Sklepie do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później, a w przypadku Klienta zarejestrowanego – do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez dogadamycie.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów dogadamycie.pl na potrzeby marketingu bezpośredniego.

9. Użytkownikowi i Klientowi przysługuje prawo do żądania od dogadamycie.pl dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Użytkownik i Klient mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Dogadamycie.pl nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika i Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Użytkownik i Klient mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

12. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez dogadamycie.pl odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika lub Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Użytkownik i Klient mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Użytkownik i Klient mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Podanie danych osobowych przez Użytkownika i Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl. Podanie danych wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu dla Klientów zarejestrowanych jest konieczne do skutecznego zawarcia Umowy z dogadamycie.pl w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl oraz danych opisanych w § 6 ust. 8 Regulaminu dla Klientów zarejestrowanych w przypadku dokonywania przez Klienta płatności za usługi świadczone przez dogadamycie.pl za pomocą karty płatniczej.

Darmowa wycena
Mówią o nas
Jak to działa?
Zaufali nam
Płatność

dogadamycie.pl Sp. z o.o.

ul. Gen. Wł. Andersa 22

75-017 Koszalin, Polska

NIP: PL 669 251 83 47

©2019 dogadamycie.pl Sp. z o.o.